Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi' ElektroInstalacje.Info- Instalacje elektryczne,Elektrotechnika,Forum. - Artykuły: Jak zdobyć uprawnienia elektryczne

Lubię to !

Polecane

Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach.Władysław Orlik.
Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz gdzie kupić najtaniej !

Podobne serwisy

E-majsterkowicz -czyli majsterkowanie , inspiracje , pomysły, przydatne narzędzia.

Polecane...

Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne

 

Jak i gdzie zdobyć uprawnienia elektryczne.

Kto może przystąpić do egzaminu ?

Kwalifikacje zawodowe dla elektryków potocznie nazywane uprawnieniami SEP może zdobyć każdy, kto wykaże się odpowiednim zakresem wiedzy. Podstawowe prawa elektrotechniki, wiedza na temat prawidłowego wykonywania, utrzymania oraz bezpiecznego eksploatowania urządzeń i instalacji  elektrycznej będzie niezbędna. Aby przygotować się do egzaminu można zapisać się na specjalny kurs przygotowawczy organizowany przez szkoły, zakłady pracy czy stowarzyszenia techniczne lub uczyć się samemu.

Gdzie zapisać się na egzamin ?

    Gdy poczujemy się w pełni przygotowani możemy przystąpić do egzaminu.
Według

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci komisje kwalifikacyjne są powoływane:

 • u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób wykonujących prace, o których mowa w § 5 ust. 1,
 • przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej,w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne

Aby zapisać się na egzamin można odwiedzić jeden z oddziałów stowarzyszeń naukowych o których mowa w pk2. Mogą to być między innymi :

SEP
SEP
Stowarzyszenie Elektryków Polskich

SIMP
SIMP
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
SPE
SPE
Stowarzyszenie Polskich Energetyków

Sprawdź czy w Twoim mieście znajduje się jeden z nich.
Lista oddziałów SEP - zobacz
Lista oddziałów SIMP - zobacz
Lista oddziałów SPE - zobacz

Jakie są koszty egzaminu ?

Wysokość opłaty pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Należy pamiętać, że jest to opłata za egzamin, a nie za kurs przygotowawczy.

Co muszę wiedzieć na egzaminie ?


Egzamin jest ustny i powinien wykazać wiedzę kandydata z zakresu:
Na stanowisku Dozoru
 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku DOZORU w zakresie elektroenergetycznym.

Na stanowisku Eksploatacji
 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym

Zdałem, co teraz ?


Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu Komisja, w terminie 14 dni od dnia egzaminu, wydaje świadectwo kwalifikacyjne według wzoruWzór świadectwa kwalifikacyjnego elektrykaCzy moje świadectwo będzie bezterminowe ?

Zgodnie z art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, świadectwa kwalifikacyjne są ważne prze okres 5 lat. Po upływie tego okresu trzeba ponownie przystąpić do egzaminu.


Dlaczego kolega ma świadectwo na którym nie ma daty  ważności ?


Art. 16.  Świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ustawy wymienionej w art. 1, wydane bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Zgodnie z nowymi przepisami  świadectwo tzw. 'bezterminowe' jest ważne do dnia 3 maja 2010.
Po tym terminie należy ponownie przystąpić do egzaminu.

Co zrobić jeśli wynik egzaminu był negatywny ?


W razie negatywnego wyniku egzaminu osoba zainteresowana może ponownie przystąpić do egzaminu, po złożeniu wniosku oraz uiszczeniu opłaty za egzamin.

Zdałem pozytywnie egzamin czy teraz mogę zaprojektować instalację elektryczną ?


Zdane uprawnienia kwalifikują do wykonywania  pracy na stanowisku eksploatacji/dozoru w zakresie obsługi/konserwacji/remontów/montażu/kontrolno-pomiarowym. Instalację elektryczną można więc wykonać w oparciu o gotowy projekt, natomiast projekt instalacji musi być wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

 

Zobacz gdzie kupić najtaniej :
Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach Uprawnienia elektryczne. Przygotowanie do egzaminu bez ograniczeń napięcia Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach
Egzamin Elektryka w pytaniach i odpowiedziach Uprawnienia elektryczne. Przygotowanie do egzaminu bez ograniczeń napięcia Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach

 

Ten artykuł został otagowany

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Przeczytaj również

Łap okazję !

Wygenerowano w sekund: 0.28
12,454,743 unikalne wizyty
Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'Access denied for user: 'elektroi@%' to database 'elektroi'